• HOME
  • OMGEVINGSBOUW
  • Bodemsaneringen

Bodemsaneringen

F P1000012 TAMINES DSC00455_360x280

Wij zijn begonnen als firma gespecialiseerd in bodemsaneringen. En al zijn saneringen niet meer onze core-business, alle know-how is nog bij ons aanwezig om vervuiling snel en deskundig te verwijderen. Als verontreiniging onverwachts opduikt is het prettig een partner te hebben die de problematiek kent en zonder tijdsverlies de nodige maatregelen kan nemen.

Zowel saneringen in dichtbevolkt stedelijk gebied als saneringen van autostrade service stations behoren tot onze realisaties. Wij nemen alle werkzaamheden voor onze rekening, gaande van het afgraven van de vervuilde grond en het vervangen van de stookolietanks, het aanbrengen van nieuwe riolering en nutsleidingen, het weer aanbrengen van zuivere grond tot het aanleggen van alle verhardingen en groenvoorzieningen.

Verontreinigde gronden worden in-situ, on-site of off-site gereinigd, of afgevoerd naar erkende verwerkingsinstallaties. Zuivere grond wordt aangevoerd of de grond wordt ter plaatse verbeterd. Kwaliteit en herkomst van aangevoerde gronden worden steeds gegarandeerd.