• HOME
  • RIOLERINGSWERKEN
  • Waterzuivering

Waterzuivering

f-p15018-as-lidl-c_360x590

Veel bedrijven met een afvalwaterzuiveringsprobleem krijgen oplossingen voorgeschoteld die financieel ondraagbaar zijn. Wij kunnen U helpen een doordachte keuze te maken.

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) zijn geknipt om grotere volumes te zuiveren. Afhankelijk van de te verwerken vuilvracht bestaat de biologische zuivering uit volgende technieken: een plantenzuivering en tanksystemen met biorotor of beluchtingssysteem (eventueel met nazuivering in een nageschakeld rietveld).

Door de nieuwe zoneringsplannen van de Vlaamse overheid is de jongste tijd ook veel te doen rond individuele waterzuivering. Indien uw woning niet kan aansluiten op het rioleringsnetwerk, verplicht de overheid u een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) te plaatsen . Ook bedrijven die niet aangesloten zijn op een gescheiden waterafvoer ontsnappen niet aan de verplichting om te zorgen voor een eigen zuiveringsinstallatie van het huishoudelijk afvalwater.

Elke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) en individuele behandeling van afvalwater (IBA) bestaat uit drie grote delen. Tijdens de voorbehandeling worden de onoplosbare stoffen verwijderd onder de vorm van slib. Het slib komt in een bezinkput, septische put, vetvanger of filterput terecht. In de volgende stap, de biologische zuivering, breken micro-organismen de biologische stoffen af. De derde en laatste stap is de nabehandeling, waarbij voedingszouten en de laatste restanten van zwevende stoffen worden verwijderd en belanden in een overloopput of nabezinktank.

Er zijn natuurlijk diverse combinatiemogelijkheden, één van de meest opvallende is het gebruik van rietvelden. De zoektocht naar efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden zal ongetwijfeld nog veel technische vernieuwingen tot gevolg hebben. Het is een boeiend en noodzakelijk traject om onze leefomgeving duurzamer en gezonder te maken.