OVER MAB

f-p12001-sportoase-26-def_360x225

Wie is MAB ?

MAB voert al jarenlang bodemsaneringsprojecten, rioleringen, bestratingswerken en wegenwerken voor bedrijven uit.

In al die jaren hebben wij een reputatie opgebouwd van probleemoplossers, die het werk klaarkrijgen, wat ook de hindernissen op het terrein!

Vandaag de dag leggen we ons steeds meer toe op onze grootste passie; sportvelden. We vinden het fijn om ook in die sector onze expertise inzake grondwerk uit te spelen. Voetbalvelden, tennisvelden, atletiekpistes hebben voor ons geen geheimen meer.

Werkwijze

Inzet, organisatie, veiligheid en kwaliteit staan bij ons centraal en gaan hand in hand met timing, budget en persoonlijke wensen van de bouwheer.
Door onze jarenlange ervaring en een eigen machinepark kunnen wij zeer flexibel inspelen op onverwachte technische problemen en een strakke planning garanderen. Zo kunnen wij het werk zo efficient mogelijk uitvoeren.
Duurzaam bouwen is door de klimaat- en energieproblematiek definitief op de kaart geplaatst. Door zeef- en andere technieken proberen wij zoveel mogelijk gronden te herbruiken en de nodige attesten en certificaten worden steeds opgevraagd en overhandigd. Desgevallend begeleiden wij U doorheen het soms verwarrend administratief parcours.

lidl-g_360x225
kraken-tanks-a

Erkenning en veiligheid

Wij beschikken over erkenningsklasse 3C + 3C1  voor wegenbouwkundige werken en rioleringen, 3G voor grondwerken, 3G3 voor beplantingen en 3G4 voor de bekleding van sportvelden.
Waardering en zorg voor milieu en natuur is voor ons een vanzelfsprekendheid. Een intern veiligheids-, gezondheid- en milieu-preventiesysteem verzekert uiterste aandacht voor de gezondheid en veiligheid van Uw en onze werknemers.
De kwaliteit die wij vooropstellen tijdens alle fases van de werken is daarvoor ook de beste garantie! Kwaliteit verdient immers zichzelf terug.