• HOME
  • RIOLERINGSWERKEN
  • Waterbeheersing

Waterbeheersing

f-p15018-as-lidl-e_360x280

Als water niet voldoende ruimte en aandacht krijgt, kan het voor heel wat overlast zorgen. De voornaamste oorzaken van overstromingen zijn de onvoldoende opvangcapaciteit van rioleringen en de wildgroei aan verharde waterondoorlatende oppervlakken. Er bestaan veel creatieve oplossingen om dit tot een minimum te beperken, en deze kunnen ook zeer esthetisch zijn.

Een waterbuffer en/of infiltratiebekken kan perfect geïntegreerd worden in het landschap. Vijvers of lager gelegen overstromingsgebieden bieden een meerwaarde voor fauna en flora.

Alternatieve waterdoorlatende bestratingen zorgen voor voldoende afwatering en beperken wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum. Voorbeelden van milieuvriendelijke oplossingen zijn gewapend gras, waterdoorlatende klinkers, betonstraatstenen met drainageopeningen of verbrede voegen of grasbetontegels.

Het drainagesysteem wordt gekozen naargelang van de doorlatendheid van de ondergrond en dus van de aanwezige grondsoort, de fundering zorgt voor de draagkracht van de structuur en de onderfundering zorgt voor de buffering en houdt de ondergrond indien nodig vorstvrij. De juiste materiaalkeuze en uitvoering (verdichting!) is hierbij zeer belangrijk.