• HOME
  • OMGEVINGSBOUW
  • Landscaping

Landscaping

Onder landscaping verstaan wij het vormgeven van de buitenruimte, geïntegreerd in zijn omgeving. Meestal is het een combinatie van natuur en cultuur.

Ook golvende landschappen in het groen met vijvers en parkjes worden uitgetekend. Het vraagt precisie en feeling om dit soort grondwerken 3 dimensioneel uit te werken. Men moet aandacht hebben voor de kwaliteit van de grond en de afwatering van het terrein. Vaak is grondverbetering noodzakelijk. Er moet ook met zorg worden omgesprongen met landschapselementen die behouden blijven, zoals oude bomen of bestaande waterpartijen.

Verhardingen op golvende ondergronden, zoals hier een skate-park met betonnen hindernissen, vragen eenzelfde aandacht en finesse in uitvoering.